دوشنبه 1 خرداد 1396 - Monday, May 22, 2017
تاریخ بروز رسانی: 13:45:55 30/3/1394 درباره آزمایشگاه رازی بابل
خط مشي آزمايشگاه رازي بابل
با اعتقاد به اينكه اخلاق حرفه اي و متعهدانه در آزمايشگاه نظير تخصص تاثير گذار است آرمانهاي ذيل را سرلوحه كار خود قرارداده و همواره مي كوشيم تا با دميدن روح تعهد در تمامي مديران و كاركنان آزمايشگاه نسبت به شهر و مردماني كه در آن زندگي مي كنيم وفاداري و تعهد خود را به اثبات برسانيم . ما اعتقاد داريم كه بدون شك ارتقاء دانش و آگاهي كاركنان ما موجبات رشد و تعالي روند درمان و پيشگيري از بيماري مراجعين را حاصل نموده و باعث سلامتي خانواده ها و در پي آن جامعه مي گردد .
آزمايشگاه رازی طبق برنامه اي مدون ، از پيش تعيين شده و سيستماتيك در راستاي تحقق اهداف ذيل قدم برداشته است :
- ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي به گونه اي كه همواره معيار و شاخصي براي ارزيابي كيفيت باشيم . همينطور وسيع الطيف نمودن آزمايشهای مورد پذيرش و انجام در اين مركز با هدف راه اندازي بخشها و فرآيندهاي جديد .
- افزايش رضايتمندي افرادي كه به گونه اي با اين مركز در ارتباط هستند، به شيوه اي كه قدرت خود را در برطرف كردن نيازهاي هميشگي آنان افزايش دهيم. تحقق اهداف فوق همواره مد نظر و كعبه آمال مديريت و تمامي كاركنان آزمايشگاه رازی بوده و با تمام وجود؛ شرايط تسهيل كننده نيل به اين اهداف را مي جوييم. آزمايشگاه پاتوبیولوژی رازی بزرگترین آزمایشگاه از نظر وسعت در کشور می باشد. 

دكتر محمدجعفر سليماني

آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل - Babol Razi Pathobiology Lab
Copyright © 2012 Babol Razi Pathobiology Lab. All rights reserved.
Design By : Abar Rayaneh Tabarestan Co.
رفتن به بالای صفحه