• اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی مستقیم ایمیل
1ریاست آزمایشگاه رازی بابل16:0:17 9/5/1391981112196820+دکتر محمدجعفر سلمیانیactive
2اتاق سرور آزمایشگاه15:59:49 9/5/1391981112196820+آقای احمدزادهactive
3هورمون شناسی16:1:11 9/5/1391981112196820+ - active
رفتن به بالای صفحه