دوشنبه 2 مرداد 1396 - Monday, July 24, 2017
دفترچه تلفن آزمایشگاه
  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
عنوان جستجو :
رديف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی تلفن مستقیم
1 - هورمون شناسی229981112196820+
2دکتر محمدجعفر سلمیانیریاست آزمایشگاه رازی بابل210981112196820+
3آقای احمدزادهاتاق سرور آزمایشگاه243981112196820+
تعداد تلفنهای ثبت شده : 3
نوار مرورگر :          
نوار صفحه اي : 1
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل - Babol Razi Pathobiology Lab
Copyright © 2012 Babol Razi Pathobiology Lab. All rights reserved.
Design By : Abar Rayaneh Tabarestan Co.
رفتن به بالای صفحه