چهارشنبه 3 خرداد 1396 - Wednesday, May 24, 2017
نمونه هایی که باید بلافاصله به آزمایشگاه ارسال شده و مورد آزمایش قرار گیرند:

 

1. Acid Phosphatase, Serum or plasma

2. Activated Clotting Time (ACT)

3. Ammonia Plasma

4. Bilirubin, Urine

5. CSF

6. Ketones, Urine

7. Nitrite,Urine

8. NBT

9. PCO2, Blood

10. pH. Urine

11. Synovial Fluid Analysis

 


تاريخ ارسال : 19:16:29 1/11/1391


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل - Babol Razi Pathobiology Lab
Copyright © 2012 Babol Razi Pathobiology Lab. All rights reserved.
Design By : Abar Rayaneh Tabarestan Co.
رفتن به بالای صفحه