سانتریفیوژ کردن نمونه های انعقادی

سانتریفیوژ کردن نمونه های انعقادی پلاسمای فاقد پلاکت بهترین نمونه برای آزمایش های معمول انعقادی است. بدین منظور نمونه خون را باید در 2000 به مدت 15 دقیقه سانتریفیوژ نمود. سانتریفیوژ کردن مناسب نمونه برای به دست آوردن پلاسمای فاقد پلاکت Plasma Poor Platelet مهم است و شمارش پلاکتی این پلاسما باید کمتر از 10000 در میلی متر مکعب باشد. راهنمای CLSI نشان می دهد که از پلاسمایی که دارای شمارش پلاکتی بیش از 10000 در میلی متر مکعب باشد ...
30/4/1395

یافته های نامطلوب تأخیر در انجام آزمایش ادرار

یافته های نامطلوب  تأخیر در انجام آزمایش ادرار یافته های نامطلوب تأخیر در انجام آزمایش ادرار: 2. 3. 4. 5. تابش نور به بیلی روبین موجب تغییر شکل ایزومری آن و اکسید شدن آن به بیلی وردین می گردد که در این حالت با معرف قطعه نمایشگر که خاص بیلی رو بین است واکنش منفی یا واکنش کم می دهد.آنالیت اوروبیلینوژن نیز به نور حساس است،7. مانده شدن ادرار با تبدیل نتیریت به نیتروژن و تبخیر آن، موجب منفی کاذب در تست نیتریت میگردد،در ادرار رقیق و قلیایی سلول ...
15/1/1395

NMP22 جایگزینی مناسب برای سیتولوژی ادرار

NMP22 جایگزینی مناسب برای سیتولوژی ادرار تشخیص و پیگیری کانسرهای مثانهسرطان مثانه نهمین سرطان شایع در دنیا و سیزدهمین عامل مرگ ناشی از سرطان است. شیوع آن در آمریکا، کشورهای جنوبی و شرقی اروپا، شمال آفریقا و خاورمیانه بطور چشمگیری بیشتر است. بطوریکه در آمریکا پنجمین سرطان شایع است. زمان تشخیص این سرطان، در۷۰% موارد محدود به لایه‌های سطحی است و در این موارد پیش آگهی پنج ساله ۹۵% است، اما در۳۰% موارد، در زمان تشخیص، تهاجم به لایه عضلانی ...
5/10/1394

دعوت به همکاری کارشناس یا کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی

دعوت به همکاری کارشناس یا کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی دعوت به همکاری کارشناس یا کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی (انسانی)آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل از بین افراد واجد شرایط با مدرک کارشناس یا کارشناس ارشد ژنتیک با موقعیت و شرایط مناسب دعوت به همکاری می نماید.لذا افراد واجد شرایط مدارک مورد نیاز را به آدرس ایمیل babolrazilab@yahoo.com یا info@razilab.ir ارسال و یا با شماره تلفن 01132199993 و 01132196820 تماس حاصل نمایند.مدارک مورد نیاز:1- آخرین مدرک ت ...
29/9/1394

کوآنتی فرون طلایی (QFT-TB Gold) تستی نوین در تشخیص سل نهفته

کوآنتی فرون طلایی (QFT-TB Gold) تستی نوین در تشخیص سل نهفته QuantiFERON-TB Gold In-Tube(IT) تست(QFT-G) QuantiFERON-TB Gold In-Tube IT یک آزمون غیرمستقیم (Indirect) برای شناسایی عفونت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (بیماری سل) بر اساس اندازه گیری پاسخ سیستم ایمنی با واسطه سلولی می باشد. ترکیبی از 3 پروتئین مایکوباکتریومی (ESAT-6، CFP-10وTB 7.7) در شرایط آزمایشگاهی (in vitro) سلول هایT (T-Cells) خون کامل انکوبه شده بیماران مبتلا به T.B را تحریک کرده و منجر به ...
19/5/1394
رفتن به بالای صفحه