دوشنبه 1 خرداد 1396 - Monday, May 22, 2017
راه اندازی وب سایت آزمایشگاه رازی بابل
راه اندازی وب سایت آزمایشگاه رازی بابل سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل هدف اصلی خود را معرفی توانمندی های آزمایشگاه، متخصصین، تجیهزات و همچنین اطلاع رسانی از خدمات آزمایشگاه و اخبار دنیای پزشکی و دانستیی های عمومی و تخصصی می داند.
یکی از عمده مسائل و اهداف راه اندازی سایت اطلاع رسانی بهتر و ارائه خدمات به مراحعه کنندگان و پزشکان همکار می باشد.

تا یار که را خواهد و میلش به که باشد ……………….. .


تاريخ ارسال : 2:17:39 5/4/1391


و سایر اخبار...
هيچ خبــر درج نشده است.
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل - Babol Razi Pathobiology Lab
Copyright © 2012 Babol Razi Pathobiology Lab. All rights reserved.
Design By : Abar Rayaneh Tabarestan Co.
رفتن به بالای صفحه