در این آزمایشگاه معمولا مراجعین به صورت روزانه پذیرش و نمونه گیری می شوند. این مراجعین پس از دریافت نوبت، نسخه آنها پذیرش می گردد و در نهایت پس از تسویه حساب صندوق، قبض و سربرگ و لیبل های آزمایشها را تحویل می گیرند و با در دست داشتن آنها، به واحد نمونه گیری مراجعه می نمایند تا راهنمایی های لازم و نمونه گیری انجام گیرد.

در مورد مراجعینی که نسخه آزمایش آنها قبلا پذیرش شده است:

این دسته از مراجعین که به هر علت تمایل یا شرایط نمونه گیری در روز پذیرش را ندارند، باید پس از اطلاع رسانی به پذیرش کننده بابت نمونه گیری با تاخیر، پس از تسویه حساب صندوق، بایستی سربرگ ولیبل خود را به راهبر نمونه گیری تحویل دهند. در روزی که بیمار برای نمونه گیری مراجعه کرد، با در دست داشتن قبض، مستقیما به راهبر نمونه گیری مراجعه می نماید و جهت اخد نمونه راهنمائی می شود. این مراجعین می توانند در روز پذیرش، ظروف مربوط به آزمایشاتی از قبیل ادرار, مدفوع, ادرار 24 ساعته و... را اخذ نمایند ودر روز مراجعه برای انجام آزمایش خون، نمونه های جمع آوری شده در منزل تحویل واحد مربوطه نمایند.

 

نمونه گیری خارج از آزمایشگاه

· در صورتیکه بنا به هر علتی بیمار قادر به حضور در آزمایشگاه نباشد، با هماهنگی قبلی همراه بیمار با مسئول نمونه گیری، یکی از نمونه گیرهای مجرب به منزل بیمار جهت اخذ نمونه مراجعه می نماید.

· گاهی مراجعین به آزمایشگاه جهت اخذ نمونه در منزل در خواست وسایل آزمایش می نمایند که در این شرایط همراه بیمار پس از پذیرش به واحد نمونه گیری مراجعه کرده و پس از تحویل سربرگ ولیبل، توضیحات لازم جهت نمونه گیری صحیح همراه با ظروف و لوله های آزمایش توسط پرسنل نمونه برداری به همراه بیمار داده می شود و تاکید می شود که پس از نمونه گیری در منزل، نمونه ها سریعا به آزمایشگاه انتقال داده شود و در زمان تحویل، نمونه ها توسط همکاران نمونه گیری از نظر مناسب و کافی بودن بررسی شده و سپس تحویل گرفته می شوند

 

نکات دیگری در خصوص بخش نمونه گیری

v حضور مستمر سوپروایزر بعنوان راهبر نمونه گیری و راهنمای   مراجعین

v نظارت مستمر مسئول فنی آزمایشگاه بر کار پرسنل بخش نمونه گیری

vتفکیک نمونه گیری خانم ها و آقایان جهت رفاه حال مراجعین

vوجود فضای کافی بهمراه سیستم اینترنت رایگان برای انتظار و استراحت مراجعین دارای آزمایش هائی با زمان طولانی

v وجود بوفه جهت صرف صبحانه برای بیمارانی که تستهائی مانند قند دوساعت بعد از غذا و ... دارند.

 
تاریخ انتشار: 12:19:53 1397/06/01
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه