دعوت به همکاری کارشناس علوم آزمایشگاهیآزمایشگاه پانتوبیولوژی رازی بابل از بین واجدین شرایط با مدرک کارشناس علوم آزمایشگاهی با موقعیت و شرایط مناسب دعوت به همکاری می کند. لذا افراد واجد شرایط با شماره تلفن 09113143447 آقای قلی پور تماس حاصل نمایند.
مدارک مورد نیاز:
1. آخرین مدرک تحصیلی
2. مستندات احراز مهارت زبان انگلیسی
3. مستندات مربوط به سابقه کار در آزمایشگاه


تاریخ انتشار: 23:45:54 1396/08/09
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه