دعوت به همکاری کارشناس ارشد ایمونولوژی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل  از بین افراد واجد شرایط با مدرک کارشناس ارشد ایمونولوژی بیس علوم آزمایشگاهی با موقعیت و شرایط مناسب دعوت به همکاری می نماید.
لذا افراد واجد شرایط  با شماره تلفن 09113143447 آقای قلی پور تماس حاصل نمایند.
مدارک مورد نیاز:
۱- آخرین مدرک تحصیلی
۲- مستندات احراز مهارت زبان انگلیسی 
۳- مستندات مربوط به سابقه کار در آزمایشگاه


تاریخ انتشار: 19:50:23 1398/01/11
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه