دعوت به همکاری کارشناس یا کارشناس ارشد ژنتیک پزشکیدعوت به همکاری کارشناس یا کارشناس ارشد ژنتیک پزشکی (انسانی)

آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل  از بین افراد واجد شرایط با مدرک کارشناس یا کارشناس ارشد ژنتیک با موقعیت و شرایط مناسب دعوت به همکاری می نماید.
لذا افراد واجد شرایط مدارک مورد نیاز را به آدرس ایمیل babolrazilab@yahoo.com یا info@razilab.ir ارسال و یا با شماره تلفن 01132199993 و 01132196820 تماس حاصل نمایند.
مدارک مورد نیاز:
1- آخرین مدرک تحصیلی
2- مستندات احراز مهارت زبان انگلیسی ( ترجیحا مدرک IELTS یا TOEFL)
3- مستندات مربوط به سابقه کار در آزمایشگاه
تاریخ انتشار: 18:13:59 29/9/1394
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه