مطلبی درج نشده است.
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
موضوعات مرتبط
اختلالات متابولیک اسیدهای چرب - اختلال CPT-2 deficiency مقابله با سرطان مغز با استفاده از درمان ویروس فلج اطفال اختلالات متابولیک اسیدهای چرب - اختلال CPT deficiency فشارخون بالا قاتل بیصدا بیماری ادرار سیاه ” آلکاپتونوریا “ اختلالات متابولیک اسیدهای چرب - اختلال CAT deficiency بیماری بهجت چیست؟ عامل ایجاد کننده بیماری چیست؟ اختلالات متابولیک سیکل اوره - بیماری آرژینمی اختلالات متابولیک سیکل اوره - ASAL deficiency اختلالات متابولیک سیکل اوره - بیماری سیترولینمی اختلالات متابولیک اسیدهای آمینه - بیماری هموسیستینوری نحوه پیگیری نمونه نامناسب در گزارش پاپ اسمیر بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP نحوه پیگیری سیتولوژی منفی ترشحات واژن و سرویکسی توأم با مقدار ناکافی و یا فقدان سلولهای اندوسرویکس بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP نحوه پیگیری سیتولوژی منفی توأم با HPV مثبت بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP نحوه پیگیری موارد سلولهای پوششی غیرطبیعی با اهمیت نامشخص یا ASC-US طبق آخرین راهنمای ASCCP
رفتن به بالای صفحه